Cennik

Konsultacje lekarskie

 • alergolog 150zł
 • alergolog dr Kowalska 160zł
 • chirurg miękki 160zł-180zł
 • chirurg onkolog 200zł
 • chirurg naczyniowy 160zł
 • dermatolog 150zł
 • diabetolog 160zł
 • endokrynolog 150zł
 • gastrolog 160zł
 • ginekolog 150zł
 • hematolog 150zł
 • internista 140zł
 • internista dr Kowalska 160zł
 • internista dr hab. n. med. Tomasz Kryczka 160 zł
 • kardiolog 160zł
 • laryngolog 150zł
 • nefrolog 160zł
 • neurolog 160zł
 • okulista 150zł
 • onkolog 200zł
 • ortopeda 150zł
 • pediatra (dzieci chore) 140zł
 • proktolog 160 zł
 • psycholog 1 wizyta godzinna 120zł – ( 60 min ) kolejne 120 zł – ( 45 min)
 • psychiatra dr Szlachcińska pierwsza wizyta 200 zł (60 min), kolejna 180 zł ( 30 min), recepta 80 zł
 • pulmunolog dr Kremer 150zł
 • pulmunolog dr Janusz Burakowski 160zł
 • pulmunolog prof. Krenke 200zł
 • urolog 150zł
 • urolog (dr Tomasz Domel) 160 zł
 • urolog + usg (dr Tomasz Domel) 300 zł

Badania obrazowe

  • USG ślinianek 150 zł
  • USG węzłów chłonnych 150 zł
  • USG tarczycy 150 zł
  • USG piersi 160 zł
  • USG jamy brzusznej 150 zł
  • USG nerek / układu moczowego 150 zł
  • USG gruczołu krokowego 150 zł
  • USG jąder 150 zł
  • dr n med. Maciej Jędrzejczyk – wszystkie powyższe badania w cenie 180 zł

  • USG dłoni 160 zł
  • USG nadgarstka 160 zł
  • USG stawu łokciowego 160 zł
  • USG barku 160 zł
  • USG stawu biodrowego (dorośli) 160 zł
  • USG kolana (1) 160 zł
  • USG kolan (2) 300 zł
  • USG stawu skokowego 160 zł
  • USG ścięgna Achillesa 160 zł
  • USG bioderek u niemowląt + konsultacja preluksacyjna 250 zł

  • USG ginekologiczne (TV) 160 zł
  • USG ciąży 160 zł
  • USG ciąży referencyjne 3d (11-14tyg, 18-22tyg) 250 zł
  • ECHO SERCA PŁODU 300 zł
  • ECHO SERCA PŁODU ciąża bliźniacza 400 zł

 • RTG szczegółowy cennik dostępny w rejestracji

Badania diagnostyczne

 • Biopsja cienkoigłowa 250 zł
 • Kolposkopia 200zł
 • EKG z opisem 60 zł
 • Holter EKG 180 zł
 • Holter RR (ciśnieniowy) 180 zł
 • Spirometria 60 zł
 • Echo serca 160 zł
 • Echo serca (dr. Uziębło) 180 zł
 • Doppler tętnic szyjnych 140 zł
 • Doppler tętnic jednej kończyny dolnej 100 zł
 • Doppler tętnic dwóch kończyn dolnych 160zł
 • Doppler żył jednej kończyny dolnej 110 zł
 • Doppler żył dwóch kończyn dolnych 180zł

Rehabilitacja – terapia manualna

 • 1 zabieg (30min) 80zł
 • pakiet 10 zabiegów 700zł

Badania laboratoryjne

 

Warszawa, 24.05.2018 r.

Udzielenie informacji

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), podaje się do wiadomości Pacjentów poniższe informacje:

 

Administrator danych:

 

Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Centrum Medyczne Bemowo Hanna Maj, Jan Maj Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wrocławskiej 21A, 01-493 Warszawa w  dalszej  części informacji zwana „Centrum”.

 

Inspektor ochrony danych

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Centrum to:

Adres:    Centrum Medyczne Bemowo Hanna Maj, Jan Maj Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wrocławskiej 21A, 01-493 Warszawa

e-mail:    daneosobowe@cm-bemowo.pl

telefon:  22-638-02-01.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 9 ust. 2  lit.  h RODO i wyłącznie w celu: prowadzenia dokumentacji medycznej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki  zdrowotnej  na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, w tym zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia zatrudnionym w Centrum – stosownie do zakresu realizowanych na rzecz Pani/Pana usług(świadczeń).

Okres przechowywania danych osobowych:

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.).

 

Prawo dostępu do danych osobowych:

 

Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych  na  zasadach określających dostęp do dokumentacji medycznej, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

 

Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych,  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Podstawa obowiązku podania danych osobowych:

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art.  24  i  25  ustawy  z  dnia  6  listopada  2008  r. o  prawach  pacjenta  i  Rzeczniku  Praw Pacjenta.

 

Odbiorcy danych:

 

Pani/Pana  dane  osobowe  mogą  być  ujawnione:  osobie, której  dane  dotyczą,  osobom  i  podmiotom:  udzielającym  świadczeń  zdrowotnych  na podstawie  umowy  zawartej  z  Centrum,  wykonującym  zlecone  badania  diagnostyczne,  dokonującym  napraw  i  konserwacji  systemu  informatycznego  Przychodni,  a  także  osobom  i  podmiotom określonym w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w innych ustawach.