Promocje


Centrum Medyczne Bemowo zaprasza na

pakiety badań laboratoryjnych w promocyjnych cenach.

zestawienie pakietów do pobrania

 

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH – PROMOCJA cena standardowa cena promocyjna
Pakiet – dyskomfortu brzusznego ( morfologia+ rozmaz ręczny, mocz badanie ogólne, CRP, amylaza, lipaza, kreatynina, mocznik, ALT, AST, ALP-fosfataza alkaliczna,GGT, Helicobakter Pylori-test ilościowy IgG, kał- badanie ogólne,  kał- badanie w kierunku pasożytów, kał – krew utajona 290,00 zł 232,00 zł
Pakiet – niedokrwistości niedoborowych (morfologia+ rozmaz ręczny, OB po1 godzinie, ferrytyna, retikulocyty, transferyna, żelazo, CRP, B-12 witamina) 260,00 zł 208,00 zł
Pakiet małego dziecka (mocz badanie ogólne, morfologia+ rozmaz ręczny, CRP, ASO ilościowo, ALP-fosfataza alkaliczna, fosfo, wapń, IgE całkowita, kał-badanie w kierunku pasożytów) 201,00 zł 161,00 zł
Pakiet alergiczny – pokarmowy ( IgE całkowite, morfologia+rozmaz ręczny, Panel pokarmowy – 20 alergenów) 265,00 zł 212,00 zł
Pakiet alergiczny- oddechowy ( IgE całkowite, morfologia+ rozmaz ręczny, Panel wziewny-20 alergenów) 265,00 zł 212,00 zł
Pakiet alergiczny – mieszany ( IgE całkowite, morfologia+ rozmaz ręczny, Panel mieszany- 20 alergenów) 265,00 zł 212,00 zł
Pakiet dla kobiety planującej ciążę ( glukoza, mocz badanie ogólne, morfologia,Toxoplazmoza IgG, IgM, Różyczka IgG, IgM, Cytomegalia IgG, IgM) 461,00 zł 369,00 zł
Pakiet dla kobiety w ciąży ( glukoza, morfologia, mocz badanie ogólne) 41,00 zł 33,00 zł
Pakiet dla kobiety stosującej antykoncepcję hormonalną ( ALT, AST, ALP-fosfataza alkaliczna, GGT, bilirubina całkowita, lipidogram, D-Dimery, Quick-czas protrombinowy ) 186,00 zł 149,00 zł
Pakiet dla kobiety po 40 roku życia (mocz badanie ogólne, morfologia, OB po 1 godzinie, potas, sód, chlorki, glukoza, lipidogram, fosfor, wapń, magnez, kwas moczowy, E2- estradiol, FSH, TSH) 302,00 zł 242,00 zł
Pakiet dla mężczyzny po 40 roku życia (mocz badanie ogólne, morfologia, OB po1 godzinie, potas, sód, chlorki, glukoza, lipidogram, magnez, kwas moczowy, TSH, PSA) 237,00 zł 190,00 zł
Pakiet- przygotowanie do zabiegu operacyjnego (morfologia, glukoza, potas, sód, kreatynina, mocznik, APTT, Quick-czas protrombinowy, Grupa krwi i Rh, Hbs Ag, p/c anty HCV) 264,00 zł 211,00 zł
Pakiet kostny ( albumina, wapń, ALP-fosfataza alkaliczna, fosfor, fosfataza alkaliczna frakcja kostna) 115,00 zł 92,00 zł
Pakiet ogólny ( morfologia, mocz badanie ogólne, OB. po 1 godzinie, sód, potas , chlorki, lipidogram, kwas mocz, kreatynina, glukoza ) 162,00zl 130,00 zł
Pakiet nerkowy ( mocznik, kwas moczowy, kreatynina, białko całkowite, sód, potas, mocz badanie ogólne ) 100,00 zł 80,00 zł
Pakiet wątrobowy ( albumina, AST, ALT, bilirubina całkowita, ALP-fosfataza alkaliczna, GGT, Hbs Ag, p/c anty-HCV ) 189,00 zł 151,00 zł
Pakiet trzustkowy ( amylaza w surowicy i w moczu , glukoza, lipaza) 55,00 zł 44,00 zł
Pakiet metaboliczny ( glukoza, cholesterol całkowity, trójglicerydy, kreatynina, kwas moczowy, mocznik, białko całkowite, albumina, bilirubina całkowita, potas, sód, magnez, wapń, żelazo, ALT, AST, LDH-dehydrogenaza mleczanoa ) 233,00 zł 187,00 zł
Pakiet sercowy ( LDH-dehydrogenaza mleczanowa, potas, sód, chlorki, CPK- kinaza fosfokreatynowa, troponina- test jakościowy, lipidogram) 181,00 zł 145,00 zł
Panel reumatyczny ( morfologia, CRP, latex RF ilościowo, OB po 1 godzinie, kwas moczowy, Odczyn Walera Rosego-test jakościowy, p/c anty CCP, p/p jądrowe i cytoplazmatyczne ANA 1, p/p jądrowe, jąderkowe i cytoplazmatyczne ANA 2) 585,00 zł 468,00 zł
Pakiet tarczycowy ( TSH, FT3, FT4, anty-TPO- p/c p. peroksydazie tarczycowej, anty-TG- p/c p. tyreoglobulinie) 200,00 zł 160,00 zł

 

ZBADAJ SIĘ JUŻ DZIŚ!!!

Promocja ważna do odwołania.

 


 

Warszawa, 24.05.2018 r.

Udzielenie informacji

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), podaje się do wiadomości Pacjentów poniższe informacje:

 

Administrator danych:

 

Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Centrum Medyczne Bemowo Hanna Maj, Jan Maj Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wrocławskiej 21A, 01-493 Warszawa w  dalszej  części informacji zwana „Centrum”.

 

Inspektor ochrony danych

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Centrum to:

Adres:    Centrum Medyczne Bemowo Hanna Maj, Jan Maj Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wrocławskiej 21A, 01-493 Warszawa

e-mail:    daneosobowe@cm-bemowo.pl

telefon:  22-638-02-01.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 9 ust. 2  lit.  h RODO i wyłącznie w celu: prowadzenia dokumentacji medycznej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki  zdrowotnej  na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, w tym zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia zatrudnionym w Centrum – stosownie do zakresu realizowanych na rzecz Pani/Pana usług(świadczeń).

Okres przechowywania danych osobowych:

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.).

 

Prawo dostępu do danych osobowych:

 

Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych  na  zasadach określających dostęp do dokumentacji medycznej, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

 

Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych,  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Podstawa obowiązku podania danych osobowych:

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art.  24  i  25  ustawy  z  dnia  6  listopada  2008  r. o  prawach  pacjenta  i  Rzeczniku  Praw Pacjenta.

 

Odbiorcy danych:

 

Pani/Pana  dane  osobowe  mogą  być  ujawnione:  osobie, której  dane  dotyczą,  osobom  i  podmiotom:  udzielającym  świadczeń  zdrowotnych  na podstawie  umowy  zawartej  z  Centrum,  wykonującym  zlecone  badania  diagnostyczne,  dokonującym  napraw  i  konserwacji  systemu  informatycznego  Przychodni,  a  także  osobom  i  podmiotom określonym w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w innych ustawach.