Informacja dla Pacjenta dotycząca postępowania w przypadku podejrzenia infekcji koronawirusem SARS-COV-2

W przypadku kontaktu z osobą, z potwierdzoną infekcją koronawirusem i jednocześnie wystąpieniem u Pacjenta objawów klinicznych infekcji (gorączka, kaszel, duszność) Pacjent nie powinien zgłaszać się do przychodni, lecz od razu na oddział zakaźny Szpitala Zakaźnego.

W przypadku, gdy Pacjent był w północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni powinien zastosować się do wytycznych PSSE (analogicznie przy powrocie z terenów Azji, na których odnotowano przypadki zakażenia koronawirusem) tj. gdy:

Pacjent zaobserwował u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem powinien:

– bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić właściwą terenowo stację sanitarno-epidemiologiczną

– lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Pacjent nie zaobserwował u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluje swój stan zdrowia, czyli codziennie powinien mierzyć temperaturę ciała oraz powinien zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, Pacjent kończy kontrolę.

W przypadku gdy Pacjent miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 to bezzwłocznie, telefonicznie powinien powiadomić właściwą terenowo stację sanitarno-epidemiologiczną.

 

 

 

Ważne telefony!

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił specjalną infolinię w zakresie informacji dla ludności o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem dostępną pod numerem: 800-190-590 (czynna całą dobę).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie w celu ułatwienia kontaktu i dostępu do informacji w zakresie zakażeń koronawirusem udostępnił w ramach infolinii dwa numery telefonów: 223-107-936; 223-107-904, czynne od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godz. 8.15-15.15 oraz adres e-mail: koronawirus@pssewawa.pl