Test HARMONY

Test Harmony

Genetyczne przesiewowe badanie prenatalne, NIPT ocena ryzyka trisomii 21,18 i 13 + analiza chromosomów X i Y

  • Wykrywa >99% przypadków trisomii 21 płodu, a odsetek wyników fałszywie dodatnich wynosi <0,1%.
  • Posiada możliwość opcjonalnej analizy chromosomów X i Y w celu określenia płci dziecka.
  • Test Harmony jest odpowiedni dla kobiet w ciąży pojedynczej lub bliźniaczej (dwupłodowej), w tym ciąży z komórki jajowej pochodzącej z donacji i z zapłodnienia in vitro.
  • Test nie nadaje się do oceny ryzyka istnienia mozaikowatości,
    częściowych trisomii lub translokacji.

Dowiedz się więcej: materiały do pobrania (ulotka 1 i ulotka 2) pochodzą ze strony www.diag.pl.